Tips and tricks

Problem att ladda image – cisco aironet 2602

Fick problem med en cisco aironet som hade en korrupt image.

Lösning:

  • 1. tanka hem rätt image från ciscos hemsida (måste va registrerad)
  • 2. installera en tftserver
  • 3. Använd consolekabel och telneta in i ciscon.
  • 4. ap: set IP_ADDR 10.0.1.222
  • 5. ap: set NETMASK 255.255.255.0
  • 6. ap: tar -xtract tftp://10.0.1.X/”image_file_name”.JEE.tar flash:

Förhoppningsvis börjar cisco att ladda ner en ny image från din tftpserver och du kan konfa om den.

5397