Tips and tricks

Unable to obtain hardware information for the selected machine…

….gjorde mig galen när jag skulle migrera från en esxi till en annan och så var det för enkelt.

För att åtgärda:

  1. Logga in i vpshereklienten
  2. Markera vmmaskinen
  3. Högerklicka och ta “remove from inventory”.
  4. Gå till datastore och leta fram maskinens filer
  5. Högerklicka på vmx-filen och tryck på “Add to inventory”

Capture