Tips and tricks

Korrekt IP från nginx accesslog bakom en ningxproxy

Använder mig av nginx reverseproxy för att skicka vidare request till korrekt nginxwebserver. Problemet är om jag t.ex vill lägga på htaccess på en av webbarna. När proxyn skickar trafiken vidare ser backendservrarna det som att requesten kom från proxy och inte från respektive nod som gör requesten utifrån.

Detta löser genom att editera vhosten på reversproxy:

Under location lägg till följande:

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

På respektive backendserver lägger du till följande i vhostconfen:

set_real_ip_from <ip adress proxy> ;
real_ip_header X-Forwarded-For;

reloada nginx och kolla accessloggarna.