Uncategorized

Lägg till fysisk disk direkt på virtuell maskin VMware

Stötte på ett problem där man ville ha fysisk disk direkt monterad
på virtuella maskinen i vmware.

1.Anslut disk
2.Aktivera ssh
3.ssha in på esxi
4.kör ls /vmfs/devices/disks
5 kopiera namnet på disk ex t10.ATA_____ST3500320AS_________________________________________XX
6.gå till befintligt datastore ex. cd /vfms/volumes/datastore1
7.skapa map ex disk1
8.kör vmkfstools -z /vmfs/volumes/disks/t10.ATA_____ST3500320AS_________________________________________XX /vmfs/volumes/datastore1/disk1/disk1.vmdk
9.Adda ny disk för virtuella.
10.Välj befintlig och leta fram vmdk disk1.vmdk