Tips and tricks

HAProxy-stats

I din haproxy.cfg

lägg till följande:

listen stats
bind *:1936
mode http
stats enable
stats hide-version
stats refresh 30s
stats show-node
stats auth admin:password
stats uri /haproxy?stats
stats admin if TRUE #möjligt att från gränssnittet disabla noder etc för att t.ex. kunna patcha under produktion.