Tips and tricks

Testa montera vPower NFS Datastore i vsphere

Öppna vsphereklienten
gå till konfiguration
välj storage
välj add storage
välj nfs

server – ip till veeam
katalog – /VeeamBackup_”netbiosname”
datastore – VeeamBackup_”netbiosname”