Uncategorized

OP5-plugin – håll koll på utgående licenser

Ett litet plugin som jag skrivit för att hålla koll på licenser som går ut. Ibland kanske man inte kan använda mjukvarans api/snmp etc för att övervaka licens.
Håll tillgodo!

#!/bin/bash

input_date=$1;
input_days=$2;
contact=$3;
if [[ -z “$1” ]] || [[ -z “$2” ]] || [[ -z “$3” ]]; then
echo “Missing parameters! Syntax: ./check_license_expire.sh” “license_expiration_date” “WARNING_treshold” “contact_person”
exit 3
fi

todate=$(date -d “now +”$input_days” days” +%s);
cond=$(date -d $input_date +%s);

if [ $todate -le $cond ]; then
echo “No problem license expire (“$input_date”)”
exitval=0
else
echo “License expire soon (“$input_date”) “please contact” “$contact””;
exitval=1
fi

exit $exitval

in command add new
$USER1$/check_license_expire.sh $ARG1$ $ARG2$ $ARG3$